ngo2jst.pl
Obywatelski Rozwój Gminy Kędy - nagłowek

Wraz z końcem grudnia kończy się realizacja projektu Obywatelski rozwój Gminy Kęty. Pozostają jednak efekty działań projektowych - badań, szkoleń, warsztatów.

6 listopada w Domu Kultury w Kętach odbyła się konferencja Dialog obywatelski w Gminie Kęty. Celem konferencji było przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnienia partycypacji obywatelskiej oraz roli samorządu i organizacji pozarządowych w procesach partycypacyjnych. Uczestnicy pozyskali wiedzę z zakresu możliwości i sposobów współpracy samorządu i trzeciego sektora na rzecz rozwoju lokalnego.

W dniach 22-23 października br. w OSP Kęty Podlesie, ul. Partyzantów 39 odbyło się szkolenie "Źródła finansowania organizacji pozarządowych" dla przedstawicieli trzeciego sektora. Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z możliwościami pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania działalności ich organizacji.

stopka Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Gmina Kęty Stowarzyszenie Mista w Internecie